“Kärnvapenskalpellen”


Ryska ledare har börjat prata om “kärnvapenskalpellen” och att taktiska kärnvapen kan vara användbara vid en konflikt. Samtidigt visar ett brittisk krigsspel i BBC att Storbritannien inte skulle svara på ett kärnvapenanfall. Ryska ledare tror allt mer att man kan sätta in taktiska kärnvapen, utan risk för vedergällning rapporterar USNI: “Payne said Russian military leaders use the term ‘nuclear scalpel’ to describe the change in strategy. They believe that even first use of these weapons in a conflict would not draw a response from the West…

+ There are no comments

Add yours