Kapitalism är inget modernt påfund. Det uppfanns på medeltiden.


Under 1700-talet tog kapitalismen fart i Europa på ett sätt man aldrig tidigare skådat, och som resultatet av detta gick Västerlandet om övriga delar av världen i ekonomisk tillväxt. Vad ledde till denna förvandling?

+ There are no comments

Add yours