Kända och okända risker


Vi accepterar kända risker, som vi tar därför att vi känner att det ger avkastning att ta dessa risker (eng risk/reward). Okända risker som inte ger oss avkastning att utsättas oss för oroar vi oss fullt befogat för. Onödiga risker utan uppsida ska vi förstås inte acceptera. Med den aktuella terrorhotnivån, som nu sägs omfatta inte bara den namngivne efterlyste jihadreturen utan också “ett tiotal medhjälpare” – också jihadreturer – så avfärdar diverse besserwissers terrorhotet med att det är större risk att dödas i trafiken eller snubbla och slå huvudet i en sten etc än att dödas av terrorism.

+ There are no comments

Add yours