Kan vinstförbud i vården ge oss barbröstade sjuksystrar?


Kan en två år gammal nationalekonomisk analys av svensk alkoholpolitik ge oss en fingervisning om vad som väntar när vinster förbjuds i vården? I så fall har vi att se fram emot sjuksköterskor som springer omkring barbröstade på de statliga sjukhusen.

+ There are no comments

Add yours