Kan medmänsklighet formaliseras?


Nej, jag menar inte om eller hur kan medmänsklighet formuleras? Det har gjorts många gånger. Exempelvis som; älska din nästa så som dig själv; av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov; deklarationer om mänskliga rättigheter och friheter; det kategoriska imperativet etc. Men dessa är ju bara redovisningar av goda intentioner.

Det jag efterlyser är en kodifiering i lag av medmänsklighet. Alltså något som kan läsas och förstås av människorna själva och tjäna som vägledning för hur man uppträder mot varandra.

+ There are no comments

Add yours