Kan arbetsgivare på en fri marknad anställa vem som helst?


Ett stort tack till Brian Doherty för hans artikel om invandring (reds. anm. artikel ej längre tillgänglig). Låt mig dock klargöra en sak med följande text, som kommer från fotnot 23 i min artikel ”Natural Order, the State and the Immigration Problem”.
Det är felaktigt att dra slutsatsen att en invandrares närvaro på ett givet territorium är att anse som ”inbjuden” bara för att han har hittat någon som är villig att anställa honom. Strikt talat är denna slutsats endast sann om arbetsgivaren även tar på sig de fulla kostnader som följer av importen av den invandrande arbetaren.

+ There are no comments

Add yours