Kalifornisk hjärntorka


Kalifornien tar staten till extrema åtgärder för att visa hur allvarligt klimathotet är och hur långt det redan har kommit. USA fick delstaten ganska enkelt, för det var i stort sett bara öken och inte värt att försvara. Sedan hittade man guld 1849 och befolkningen ökade snabbt.
Då började man konstbevattna den på sina håll bördiga marken och vips kunde Kalifornien försörja många fler.

+ There are no comments

Add yours