I jul ska vi önska oss lite mer demokrati


Demokrati bör kanske inte så mycket ses som ett sätt att låta folket styra – för det går inte – utan för att begränsa maktmissbruk och korruption. Har vi den synen på demokratin i stället för den traditionella inser vi också att vi bör vara försiktiga med att ge makthavare privilegier i förhållande till folket och generösa med att ge folket privilegier i förhållande till makthavarna.

+ There are no comments

Add yours