Journalister och statistik


Dagens Nyheters statistiska analys av händelser som registrerats under kod 291 räcker inte för att dra de slutsatser som man dragit. Även om jag tillhör dem som gärna skulle tro på att flyktingboenden inte är överrepresenterade i incidentstatistiken går slutsatsen inte att dra, då man även måste ta hänsyn till vilken typ av händelser som det rör sig om. En stor del är sannolikt automatlarm, som inte föranleder någon åtgärd. Innan man låtit en eller flera sakkunniga titta på materialet bör man inte publicera artiklar med sådana slutsatser.

+ There are no comments

Add yours