Jetbränsle och stålbalkar


När man sitter här tjugo år senare så är det svårt att minnas hur annorlunda tiden runt millennieskiftet faktiskt var.