Jeopardy


Detta kan jag behöva hjälp av kunniga läsare att få rätsida på. En internationell grupp forskare, med svensk medverkan, har undersökt hur ökad tillgång på koldioxid i atmosfären påverkar växters kväveupptag och därmed proteinbildning. Man har tydligen studerat gräs, sädeslag och träd. Varför proteinhalten i träd skulle vara intressant framgår ej.

+ There are no comments

Add yours