Japans nolltillväxt är en myt


Det finns mycket som vi tror oss veta, men som i själva verket är missuppfattningar. Att Japan haft dålig tillväxt sedan 1990 är en sådan myt. Ja, det är sant att tillväxten har varit dålig. Men ser man till tillväxten per person i arbetsför ålder har Japan haft en lika god eller dålig utveckling som Europa och USA. Det handlar alltså till ringa del del om ekonomins effektivitet och produktiviteten – utan uteslutande om demografin.

+ There are no comments

Add yours