Jalla jalla ett nytt parti för alla(h)


Sverige är ett land som präglas av djupa klyftor, klyftor mellan svenskar och invandrare, klyftor mellan yngre och äldre och klyftor mellan kvinnor och män. I centrum står den vita mannen som effektivt parasiterar på alla andra grupper i samhället och upprätthåller klyftorna för sin egen vinnings skull, den vita mannen som nu blir allt med våldsam och oberäknelig då han ser att hans tid vid makt är på väg mot sitt slut