Jakten på sparkvoten


Sparkvot?
I ett försök att dra slutsatser om människors förändrade beteende under en välfärdsregim, har jag nyligen försökt samla information om svenskarnas sparkvot. Detta fick mig oundvikligen att börja fundera på vad sparkvoten faktiskt är, och hur den beräknas. Likt många makro-ekonomiska indikatorer läggs “sparkvoten” fram som någon form av sanning, utan att någon egentligen förklarar vad den är, och hur den skall kunna representera det den hålls fram som. Allt detta ledde mig till en jakt på begreppet sparkvot.

+ There are no comments

Add yours