IPCC är nästan säkra


Intressant formulering i IPCC:s slutrapport om klimatet. De är “… nästan säkra på att människan orsakar förändringar i klimatet”. Nästan, var ordet. Inte helt alltså. Men i de flesta medier betraktas människans påverkan som fastställd.

+ There are no comments

Add yours