Invandringens ekonomiska effekter på Sverige


EU-kommissionen har gjort en prognos för migrationens effekter på den tyska ekonomin (sid 50). Detta är intressant, eftersom man skulle kunna översätta siffrorna till svenska förhållanden genom linjär extrapolation. Vi tar helt enkelt de tyska siffrorna och antar att effekterna för Sveriges del är likartade. Sverige har tio miljoner invånare, Tyskland har 80 miljoner. När det gäller invandringen till respektive land är relationen snarare ett till två – Tyskland väntas 2016 ta emot dubbelt så många asylsökande som Sverige. Sett i relation till befolkningen kan vi därför anta att effekterna på ekonomin är fyra gånger så stora som för Tyskland…

+ There are no comments

Add yours