Invandringen – risker och möjligheter


I Sverige beskrivs ofta invandring som något positivt av etablissemanget, något som berikar samhället och skapar ett mervärde för alla parter. Ofta är det så. Invandrare tar med sig sina sedvänjor och lär sig nya, och det uppstår någon slags blandkultur. Det är det här som kallas för integration. Men invandring kan också skapa problem, tvister mellan olika etniska grupper, och mellan majoritetsbefolkningen. Det kan också uppstå sociala spänningar, då invandrarna ofta kommer utan särskilt mycket tillgångar och tvingas ta enklare jobb.

+ There are no comments

Add yours