Invandringen och jämställdheten


Intressant observation av forskaren Martin Ljunge – att attityderna till jämställdhet skiljer sig föga mellan män och kvinnor i samma sociala grupp. Ännu intressantare är att dessa attityder därmed kan komma att förskjutas om invandringen till Sverige ökar.

+ There are no comments

Add yours