Introduktion till Bitcoin


Den här artikeln är tänkt att ge en introduktion till vad Bitcoin är, hur det skapades, hur det fungerar, vad som gör att Bitcoin har ett värde, samt hur Bitcoin skiljer sig från vanliga nationella valutor och då särskilt i jämförelsen mellan Keynesiansk och Österrikisk ekonomisk teori. Sist ges också en kort kommentar om vad teknologin bakom Bitcoin kan leda till utöver tillämpningen som valuta.

+ There are no comments

Add yours