Introduktion av George Reisman-översättningar


Vi på mises.se är idag extra glada då vi kan meddela att vi har fått tillstånd att återpublicera Per-Olof Samuelssons översättningar av den amerikanske ekonomen George Reismans verk. George Reisman är en amerikansk ekonom i den österrikiska skolan vars Magnum Opus är verket Capitalism: A Treatise on Economics. […] Han har skrivit en stor mängd material till försvar för den fria marknaden och kapitalismen, och en del av detta finns tack vare Per-Olof Samuelssons ansträngningar tillgängligt på svenska, och kommer publiceras här som följetonger.

+ There are no comments

Add yours