Intersektionalitetens sten-sax-påse-spel


Den 30 januari uppmärksammade Per Bylund Den kränkta nationen. Men kränkningar i svensk mening handlar inte om några banala förolämpningar. Här döljer sig en makalös ideologi, utvecklad av den Nietzscheaniserade vänstern. Med utgångspunkt i ”postkolonial teori” härleds dagens kränkningar till teoretiska maktförhållanden, såsom de ter sig från Södertörns horisont, och målet är inte att bekämpa utan att befästa fördomar. Detta mynnar ut i ett raffinerat sten-sax-påse-spel, som går ut på att dra personlig nytta av hackordningar som är lika hårdbevakade som tennisens rankinglistor.

+ There are no comments

Add yours