Interaktiv medborgerlig skrivelse


Här är ett försök att ge en annan utformning av den skrivelse Västerbottens markägareförening skickat till regeringen. Jag har lagt till en innehållsförteckning baserad på mellanrubriker och en sammanfattning i punktform. Dessutom har jag tillfört en del nya uttryck. Ändå har jag försökt hålla mig till den grundtext markägareföreningen åstadkommit. Hade jag börjat från scratch med en egen text hade den sett mer annorlunda ut.

+ There are no comments

Add yours