Interaktiv medborgerlig skrivelse 3


Detta är sista delen i granskningen och förslag till förbättrad skrivning av den skrivelse Västerbottens markägareförening skickat till regeringen. Kapitel 5 är helt formulerad som att-satser. För politiker och tjänstemän som får propåer om beslut är det vanligen svårt att begripa vad önskemålen går ut på om de inte är formulerade som enkla konkreta uppmaningar. Då först vet de vad det är de har att ta ställning till.

+ There are no comments

Add yours