Interaktiv medborgerlig skrivelse 2


Jag fortsätter här genomgången av skrivelsen från Västerbottens markägareförenings skrivelse till regeringen. Här har jag endast tagit bort mindre stycken, mest upprepningar. Jag har även lagt till mindre stycken och förklaringar. Hade jag skrivit själv hade det varit så annorlunda att det inte varit någon idé att visa denna milda redigering av deras text. Har också lagt in en passus i kursiv i texten om körning på vatten, 3.4.2.

+ There are no comments

Add yours