Inte solstorm bakom luftledningshaveriet


Rymdfysikern Urban Brännström instämmer med grundtesen i min tidigare analys (även här). Det var knappast en solstorm som fick den civila luftledningen att stoppa starter av civil flygtrafik tidigare i veckan. Teh secrät bakväg in till Landvetter flüghafen, som lokalbefolkningen nyttjar. Detta säger Brännström i ett nytt reportage från Public Service/SR. “Det som talar emot är att det bara drabbade Sverige och att det inte var en stor rymdväderhändelse, den var ganska medioker, även om vissa aspekter var ovanliga. Rymdväderslarmen har en femgradig skala, onsdagens solstormsaktivitet nådde inte ens en etta.”

+ There are no comments

Add yours