Innovation – en flerstegsraket


Ratiokollegan Christian Sandström recenserar i senaste numret av Ekonomisk Debatt Mariana Mazzucatos bok The Entrepreneurial State. Mazzucatos tes är att staten har en viktig roll för att främja innovationer och att statens roll är underskattad. Sandström riktar en hel del – berättigad – kritik mot boken, men konstaterar ändå att den tar upp ett viktigt ämne.

+ There are no comments

Add yours