Inga problem rekrytera personal till säkerhetsbataljonen – tack vare lönen


13:e säkerhetsbataljonen är ett försvarsgemensamt insatsförband. Till skillnad mot många andra av Sveriges insatsförband har man inga problem att rekrytera och behålla personal efter GMU, eftersom man i praktiken betalar en drägligare lön. Säkerhetsbataljonen, som formellt är belagd till Livgardet i Kungsängen, bemannar normalt säkerhetspersonal till en rad av Försvarsmaktens anläggningar, i den mån detta inte kan hanteras av inhyrda väktare. […] Kort sagt gör högre lön att 13:e säkerhetsbataljonen kan rekrytera och behålla personal. Och där hittar man också svaret på Försvarsmaktens problem med att behålla personalen. Högre lön och meningsfulla arbetsuppgifter.

+ There are no comments

Add yours