Infrastrukturministern medger lånefusket för att finansiera statsbudgeten


Infrastrukturminister Anna Johansson (s) erkänner att staten låter myndigheter (och företag) låna upp pengar för att finansiera asylkrisen istället för att staten ska göra det. Till SVT säger ministern följande: “Under 2015 hade staten kraftigt ökade utgifter bl.a till följd av flyktingmottagandet. För att komma under utgiftstaket fick alla departement gå igenom och se vad man skulle kunna bidra med. En sådan åtgärd var att istället för att staten tar upp lån gällande trängselskatterna så fick Trafikverket göra det.” Dock bör svenska myndigheters skulder räknas som statliga skulder, medan däremot statliga bolag har fått ta upp lån och dela ut som extra utdelning till statens svarta hål.

+ There are no comments

Add yours