Informationskrigföringen och medierna


Allt oftare smyger sig informationskrigföringen in i vanliga tidningsartiklar. Stormakter som USA, Kina och Ryssland arbetar med att på olika sätt manipulera medierna. Ett exempel är när USA försöker koppla ihop Edward Snowden med Moskva för att indirekt antyda att han arbetar på Kremls uppdrag. Denna strategi är visserligen lätt att genomskåda för oss här i Sverige – däremot fungerar den uppenbarligen väl i USA, där följdfrågan sällan ställs om varför Snowden befinner sig i Ryssland. Skälet är ju att USA dragit in hans pass.

+ There are no comments

Add yours