Inför en invandrarskatt


Diskussionen om för- och nackdelar med invandring fokuserar ibland på de kulturella konflikter som riskerar att uppstå mellan infödda svenskar och invandrare, ibland på de kostnader som invandringen antas föra med sig. Bland liberaler är det senare argumentet vanligast. Många menar att om invandrarna bara stod för sina egna kostnader skulle de inte ha något emot att fler kom till Sverige.

+ There are no comments

Add yours