Inflationsmål och mätning av prisutveckling


Vi, på Misesinstitutet, tror inte att Riksbankens penningfifflande leder till en friskare ekonomi. Det kan ändå vara intressant att veta vad de grundar sin galenskap på. En av pelarna är konsumentprisindex. Denna artikel vill visa på brister i Riksbankens metodik när de baserar sina beslut på KPI. Riksbanken skriver: ”I april 2015 var inflationen, mätt som den årliga förändringen i konsumentprisindex (KPI) -0,2 procent (0,2 procent i mars 2015).” Detta är ett stort problem, enligt riksbanken.

+ There are no comments

Add yours