Individualisera trygghetssystemen


Våra politiker verkar ha bestämt sig för att variationen i de nominella lönerna ska vara små. Eller, det är nog våra fackföreningar som bestämt detta – sedan har våra politiker anpassat sig. Problemet är att varationen i människors produktivitet är betydligt större. Och konsekvensen av att inte anpassa lönerna till produktiviteten blir brist på kvalificerad arbetskraft och överskott på okvalificerad. Givet att variationen i lönerna är liten finns det bara ett sätt att mildra problemet. Det är att betala arbetsgivare för att anställa lågproduktiv arbetskraft.

+ There are no comments

Add yours