Indicier, indicier …


Den här artikeln om en muslim som vägrats inresa i USA illustrerar på ett intressant sätt effekterna av övervakningssamhället. Ingen vet varför Muhammad Mahmood egentligen vägrades inresa i USA, men det finns ett antal indicier.

+ There are no comments

Add yours