Incitament i tiggeripolitiken


När Stockholmscenterns Stina Bengtsson i fjol föreslog att stadens tak över huvudet-garanti även skulle omfatta EU-migranter (Miljöpartiet var lite mer radikalt och föreslog en nationell tak över huvudet-garanti för alla) möttes hon av frågan om detta inte skulle locka hit ännu fler tiggare. Nej då, svarade Bengtsson. Ingen kommer till Sverige för att denne blir lovad härbärge. Ändå hör vi från romer som intervjuats i media att Sverige har ett gott rykte. Svenskarna är “snälla”, säger de. Svenskarna ger inte bara pengar utan betalar även uppehälle och demonstrerar så att så kallade resande sällskap kan bo kvar på ockuperad mark.

+ There are no comments

Add yours