Ifrågasätt den skattefinansierade välfärden


Under lång tid var det en självklarhet att socialdemokratin hade problemformuleringsmonopolet i Sverige. Sedan kom problemformuleringsrätten, under en period, att rinna som sand mellan fingrarna på socialdemokratins strateger. Frihetliga argument, individers val och ett behov av innovationer i offentlig sektor satte nu agendan. Inför förra valet lyckades dock socialdemokratin återvinna initiativet och formulera problemet med välfärdens tjänster i termer av en traditionell, relativt förenklad, företagarkritisk tankemodell. 1970-talets bild av de förment utsugande och kortsiktiga kapitalisterna kom åter till användning. De som försvarar av nytänkande och en friare samhällsmodell har åter hamnat i debattmässig motvind.