Icke-inflationens återkomst (till publikens jubel)


Dags att fortsätta rapportera om icke-inflationen, så här den 14:e i månaden och därmed min lönedag, där jag också betalar räkningarna. I detta fall handlar det om det lokala och obligatoriska monopolet kommunal sophämtning, som passar på att höja sin taxa med 6.2% i kontrast mot den officiella inflationstakten om -0.2%.Den kommunala sophämtningen utgör ett lokalt och icke konkurrensutsatt monopol.

+ There are no comments

Add yours