ICCT med noll koll på förbränning


ICCT heter den organisation som avslöjade Volkswagens bluffprogram som lurade avgasmätare. Det var såvitt kan bedömmas ett korrekt avslöjande. Nu har kommit med en ny rapport där de påstår att lastbilarna inte släpper ut mindre CO2 idag än vid millennieskiftet. De kräver nu att EU måste ställa motsvarande krav på lastbilar som på personbilar. Det gäller utsläppt gram koldioxid per körd kilometer. Vad de inte verkar ha klart för sig är att man i transportbranschen mäter fordonseffektivitet i tonkilometer, alltså hur många ton nyttolast man får med sig per körd kilometer.

+ There are no comments

Add yours