”I värsta fall”


Sverige har utan tvivel problem. Det största problemet alla kategorier är den nuvarande kreditbubblan. På en avlägsen, måhända raskt klättrande, andraplats kommer de politiska beslut gällande flyktingmottagning som har tagits alternativt inte tagits. Att säga att Sverige börjar osa 90-tal är en underdrift.

+ There are no comments

Add yours