I oordnad reträtt


Enligt en Demoskopmätning beställd av Den Nya Välfärden anser 58 procent att invandringen till Sverige är för stor. Endast 8 procent svarar att den är för liten. 34 procent anser att den varken är för stor eller för liten. Med dessa färska siffror som utgångspunkt går det att ställa en rad frågor.

+ There are no comments

Add yours