I migranternas spår


Kanske så många som 1000 personer har omkommit i en enda fartygsolycka i Medelhavet. Naturligtvis en stor tragedi. Det var ett överlastat fartyg i dåligt skick, transporterande ett stort antal flyktingar som sjönk. Många politiker, inte minst svenska, ropar nu på att alla EUs medlemsländer måste öppna sina gränser.

+ There are no comments

Add yours