I många små steg inskränker EU det fria ordet online


Ett par saker håller just nu på att hända samtidigt i EU.