Hushållens skuldtillväxt större än hela BNP-ökningen


Hushållens skulder fortsätter öka i tredje kvartalet, och har på rullande helår ökat med mer än den svenska BNP-tillväxten. Vi får alltså ut mindre BNP-tillväxt än enbart hushållens skuldökning. Till det kommer skuldökningen hos t ex staten. Ändå slår sig Stefan Löfven för sitt svetsarbröst över att andra länder är avundsjuka på vår tillväxt. Det är inget svårt att få ekonomisk tillväxt när den bygger på att låna pengar och festa upp. De svenska hushållens skulder ökade i november 222 000 000 000 kronor eller 222 GSEK (eller tvåhundratjugotvå miljarder kronor som folk säger).

+ There are no comments

Add yours