Hushållens skuldbubbla fortsätter pumpas upp allt snabbare


Riksbankens mål att få hushållen så skuldsatta som möjligt fortsätter att skörda segrar. Skuldökningstakten är nu den högsta sedan i juni 2011 relativt sett. Hushållens skulder till bankerna är nu 3 159 294 MSEK enligt SCB:s senaste finansmarknadsstatistik. Det inkluderar exempelvis inte studieskulder eller skulder till staten, utan bara till själva bankväsendet (MFI). Ökningen den senaste månaden är 27 761 MSEK, vilket är den näst högsta ökningen en enskild månad sedan december 2006.

+ There are no comments

Add yours