Husbyggnadspriser visar inflationen bättre än KPI


KPI, Penningmängd och Byggkostnadspriser
Den klassiska definitionen av inflation är ökning av penningmängden. Denna graf är en sammanställning av tre serier statistik från Statistiska Centralbyrån. I grafen syns att KPI och penningmängden följer varandra hyfsat mellan 1982 och 1995. Sedan drar penningmängden iväg från den officiella inflationstakten. Vad hände? Kan det ha något att göra med Riksbankens explicita 2-procentiga inflationmål som antogs två år tidigare?

+ There are no comments

Add yours