Husbock


Jag råkade se ett upprörande program på SVT i söndags, där Anders Lundin tillsammans med en biolog gick i en skog och talade om att skydda vitryggig hackspett. Lundin fick det att framstå som om endast Sverige i hela världen kan rädda den vitryggiga hackspetten. Sanningen är ju att den nästan inte hör hemma här! Lundin har varit vårdslös med sanningen även i andra sammanhang, exempelvis programmet Allt för Sverige.

+ There are no comments

Add yours