Hur viktigt är det att vara 110% värdefri?


I sin upplaga av Ludwig von Mises bok Human Action hade den objektivistiska filosofen Ayn Rand gjort flera noteringar. Många av hennes kommentarer pekade korrekt ut vissa meningar där Mises yttrade olika värdeomdömen. Man kan anta att Rand tyckte att Mises var slarvig, hon tyckte nog att Mises borde ha hållit sådant utanför. Mises gjorde ofta en poäng av att den ekonomiska vetenskapen skulle vara värdefri. Han ville att ekonomer i sin egenskap av ekonomer skulle beskriva hur världen är, inte säga någonting om hur den bör vara. Men detta är inte så paradoxalt som det kan verka utan går att förklara.

+ There are no comments

Add yours