Hur ska


Det finns i dag ett frågekomplex som dominerar den offentliga debatten – integrationen och migrationen. Hur blev det så? Ja, kanske kan vi spåra utvecklingen till en strategi hos de befintliga partierna att inte tala om integration och en tendens hos medierna att inte beskriva sociala problem med etniska och kulturella förtecken.

+ There are no comments

Add yours