Hur mycket mer är vi värda än dom?


Det görs många kalkyler om invandringens kostnader för samhället och staten. När det gäller konsekvenserna för staten råder inget tvivel om att de på kort sikt ökar. Vidgar vi kalkylen till samhället Sverige är det mer oklart om vi tjänar på invandringen.

+ There are no comments

Add yours