Hur lyckades Grekland betala tillbaka?


Ni har läst att Grekland betalade tillbaka en del av de utestående lånen till Internationella valutafonden (IMF) med fondens egna pengar. Men hur gick det till – rent praktiskt? Sanningen är att pengarna aldrig har existerat. I egentlig mening skapade Grekland pengar inom ramen för systemet med speciella dragningrätter (SDR). Dessa pengar uppstod 2008 – på samma sätt som banker normalt skapar pengar. Men förde helt enkelt upp ett belopp motsvarande en miljard US-dollar på tillgångskontot.

+ There are no comments

Add yours