Hur kan bostadsbubblans krasch se ut för villorna?


Nedan följer en simulerad krasch för villapriserna, givet en exakt upprepning av priskraschen under 1990-talet, och efterföljande återhämtning. Kraschen blir spektakulär och priserna halveras i princip på tre år. Det är att betrakta som ett exempel på hur kraschen kan se ut i landet som helhet och handlar om den reala prisutvecklingen, dvs justerat för inflationen.

+ There are no comments

Add yours